Treningi 2006/2007

Druščine zlate ostroge

 

 1.  Treningi se izvajajo po sistemu šole Petra Koze, Magisterium. Sestavljeni so iz vaj, ki jih Peter Koza uči na seminarjih Nemške šole mečevanja.
   

 2. V sezoni 2006/2007 se izvede vsaj 2 vikend seminarja, ki jih bo vodil Peter Koza ali kakšen drug kvalificiran predstavnik njegove šole. Predvidoma se prvi seminar izvede začetek januarja, drugi pa nekje v aprilu. Poleg tega se teži k temu, da se čim več mečevalcev udeleži enotedenskega seminarja Nemške šole na Slovaškem.
   

 3. Treninge bi izvajali v treh dvournih terminih vsako sredo, soboto in nedeljo zvečer od začetka oktobra pa do konca šolskega leta. Termina v sredo in soboto bi bila namenjena vsem in bi jih vodila po dva vaditelja po vnaprej določenem programu, nedelja pa bi bila namenjena treningom vaditeljev. Na nedeljskih treningih bi lahko prostor (telovadnico) koristili tudi drugi mečevalci, ki bi si v svoji lastni režiji želeli ponoviti določene tehnike, s svojimi sparing partnerji vaditi prosto igro (loose play) in reflekse, ali pa praktično preučiti kakšne stare mečevalske manuskripte.
   

 4. Na spošnih treningih (sreda in sobota) bi se delili na dve skupini, začetno in nadaljevalno. Za treniranje v nadaljevalni skupini mora mečevalec pokazati, da obvlada osnove mečevanja:
   

  a.     Forma in drža

  b.     Korak (hodni, zbiralni in tritočkovni)

  c.     Sek

  d.     Vbod

  e.     Bran oz. blok seka (normalen, ne na plosko stran)
   

  Obvladanje teh znanj preveri knecht na začetku sezone.
   

 5. Od začetka sezone se mečevalce poskuša naučiti spoštovanje do svojega orožja in tudi do orožja drugih. Prav tako se jim vceplja spoštovanje do somečevalcev, sparing partnerjev, vaditeljev in do veščine na splošno. Teži se k temu, da bi imel vsak mečevalec svojo lastno opremo čim prej, in se mu zato tudi pomaga pri nabavi te opreme:
   

  a.     Lesen enoinpolročni meč

  b.     Kovinski enoinpolročni meč, ki ne sme biti nabrušen in mora tehtati manj kot 2 kg

  c.      Zaščita za trup

  d.     Leseno bodalo (nadaljevalna skupina)

  e.     Lesen dusack (nadaljevalna skupina)

  f.      Sabljaška maska in ščitniki za genitalije ter sklepe (za tiste, ki bi radi vadili prosto igro)
   

 6. Splošni pogoji za udeležbo na treningih:
   

  a.     Starost najmanj 16 let

  b.     Članstvo v Druščini zlate ostroge ali Društvu Gil-galad

  c.     Plačane denarne obveznosti za tekoči mesec

  d.     Podpisana izjava o odgovornosti

  e.     Ustrezna obutev in obleka za v telovadnico na treningih

  f.       Ustrezna začita pri delu v parih
   

 7. Vaditelje določi in odstavi knecht druščine, potrdi jih upravni svet. Vaditeljeve dolžnosti so:
   

  a.     Voditi svoj delež trenigov po vnaprej določenem programu

  b.     Udeležiti se vsaj polovice nedeljski treningov oziroma treningov vaditeljev

  c.     Pripraviti se na vsak trening, ki ga vodi

  d.    Knechta obveščati o uspešnosti izvajanja programa in napredovanju posameznih mečevalcev


  Vaditeljeve pravice so:
   

  e.     Popolna avtoriteta na treningih, ki jih vodi nad vsemi udeleženci treninga. V primeru, da kdorkoli ne upošteva njegove avtoritete in ne sledi njegovim navodilom, ga lahko vaditelj izloči iz treninga.

  f.      Znižane oziroma nične denarne obveznosti 
   

 8. Program je časovno omejen na 8 mesecev (oktober 2006 - maj 2007) in tedensko na 2 termina po dve uri. Zadnji mesec, junij, ni zajet v programu. Treninge v tem mesecu se bo po presoji vaditeljev ob zaključku programa porabilo za ponavljanje snovi zadnjega obdobja, prosto igro, pripravljanje bojev itd. Program je sestavljen iz programa za začetno skupino in programa za nadaljevalno skupino.
   

 9. Večina treninga je namenjena utrjevanju (¨drill¨) znanj in tehnik, ki naj bi jih mečevalec osvojil do konca leta. Manjši, vendar prav tako pomemben, del je namenjen spoznavanju novih tehnik in možnostih aplikacije teh tehnik ter predvsem motivaciji posameznika in širjenju mečevalskega obzorja. Zato se vaditelji tudi zavzemajo za moralo in dobro vzdušje na treningih.

 


Program za začetnike

 

- forma in drža telesa in meča

- korak (hodni, zbiralni (prisul, odsul), tritočkovni, krožni, stranski, križni)

- razdalja (srednja, razdalja potrebna za napad)

- sek

- vbod

- bran (seka in vboda)

 

- parade (bran + sek)

- izmikanje

- mehki bran

- ploski bran

- binden

- osnove rokoborbe (grapling)


 

Program za nadaljevalce

 

- korak (krožni, stranski, križni, tritočkovni)

- parade

- izmikanje

- ploski bran

- mehki bran

- binden

- tempo (vor, indes, nach)

 

PREPRIJETI MEČ

- bran

- vbod

- razorožitev

- uporaba ročaja, branika in glaviča

- metanje na tla

- ostale nam znane tehnike

 

DUSACK

- osnove ravnanja (drža, sekanje, vbadanje, branjenje, razdalja)

- tempo

- razorožitev

- zvijanje, vzvodi

 

BODALO

- osnove (stav, drža, vbadanje (točke in smeri), branjenje (primik, izmik))

- tehinke napadnja

- metanje na tla

- zvijanje, vzvodi, razorožitev